Puhastustabletid kohvimasinatele, 10 tk

Puhastustabletid, 10 tk täisautomaatsetele kohvimasinatele, kindlustab kohvinaudingu kõrgemal tasemel.
  • Kohviõli ja -plekkide põhjalikuks eemaldamiseks
  • Ülimalt efektiivne ja materjali mittekahjustav puhastus
  • Tasakaalustatud koostis – spetsiaalne Miele retsept
  • Parim hooldus paljudeks tööaastateks
Lisateave selle toote kohta
€ 22.00
Tavapärane tarne 3 - 5 päeva.Detailid
Puhastustabletid kohvimasinatele, 10 tk
Kirjeldus
11806340
  • Kohviõli ja -plekkide põhjalikuks eemaldamiseks
  • Ülimalt efektiivne ja materjali mittekahjustav puhastus
  • Tasakaalustatud koostis – spetsiaalne Miele retsept
  • Parim hooldus paljudeks tööaastateks
Warning icon -
Hoiatus. Sisaldab DISODIUM MALEATE Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid, kaitseprille, kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE, arstiga. Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Sisu, Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.
Toote eelised
Alati täiuslikud tulemused
Miele puhastusvahendid
Alati täiuslikud tulemused
Spetsiaalselt Miele seadmete jaoks välja töötatud tooted hoolitsevad tõhusalt ideaalsete tulemuste eest.

Recently Viewed

Vaata Kõiki