TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

 

Taganemisõigus

 1. Teil on õigus taganeda sellest lepingust põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

 2. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg möödub 14 päeva möödudes alates hetkest, mil teie või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kes on tegutsenud teie ülesandel, on saanud kaubad enda omandisse (valdusse).

 3. Kui tähtaja möödumine langeb kokku riigis ametlikult kehtestatud puhkepäevaga, siis saab taganemisõigust kasutada kuni nimetatud tähtaja möödumise kuupäevale järgneva tööpäevani (kaasa arvatud).

 4. Taganemisõiguse kasutamiseks peate te selgesõnaliselt meid: SIA Miele Eesti filial, telefon 8002323, e-posti aadress info@miele.ee, teavitama otsusest sõlmitud lepingust taganeda. Te võite kasutada eelnimetatud taganemisvormi (vt näidist).

 5. Taganemisõiguse tähtaja järgimiseks piisab, kui te saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisõiguse tähtaja möödumist.

 

Taganemisõiguse kasutamise tagajärjed

 1. Kui te taganete sellest lepingust, tagastame me teile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati teie otsusest sellest lepingust taganeda, kõik teilt saadud maksed. Tagasimakse tehakse ainult pangaülekandega, mistõttu palume esitada õige pangakonto number ja panga nimi. Igal juhul ei võeta teilt seoses selle tagasimaksmisega mingit tasu.

 2. Te peate kaubad üle andma SIA Miele Eesti filiaal ait / Punane 42 - 311, EE-13619, Tallinn (Beweship Eesti), hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teatasite meile oma otsusest sellest lepingust taganeda. Tähtaega on järgitud, kui te saadate kaubad tagasi SIA Miele Eesti filiaal ait enne 14-päevase tähtaja möödumist. 

 3. Kui te saadate kaubad SIA Miele Eesti filiaal ait posti või kulleriga, siis te nõustute, et SIA Miele Eesti filiaal tuvastab ühepoolselt kauba komplektsuse ja visuaalse seisundi kättesaamisel. Sel juhul loetakse teie pretensioone saadetud kaupade visuaalse seisundi ja komplektsuse kohta põhjendamatuks. Arusaamatuste vältimiseks soovitame toimetada kaubad isiklikult SIA Miele Eesti filiaal ait.

 4. Kui te olete avaldanud soovi teenuste osutamise alustamiseks taganemisõiguse tähtaja jooksul, peate te tasuma teenusepakkujale kogu lepingu täitmisega võrreldes proportsionaalse summa, mis vastab kuni selle hetkeni täidetud lepingu osale, mil te teatasite sellest lepingust taganemisest.

 

Taganemisõiguse piirangud

 1. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

 2. SIA Miele Eesti filiaal ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

 • normaalsest kulumisest;

 • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

 • kliendile enne seadme ostmist SIAi Miele Eesti filiaal poolt teatavaks tehtud puudustest;

 • älisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms;

 • toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

 

Muud lisatingimused

 1. Te olete vastutav kauba kvaliteedi ja ohutuse säilimise eest taganemisõiguse kasutamise tähtaja jooksul.

 2. E-poes shop.miele.lv nähtavad kauba pildid võivad pakutavast kaubast veidi erineda. Kauba omaduste täpsustamiseks või selle tellimisega seotud ebaselguse kõrvaldamiseks palume võtta ühendust SIA Miele Eesti filiaal e-posti aadressil info@miele.ee või telefonil 8002323, et vältida arusaamatusi.

 3. SIA Miele Eesti filiaal jätab endale õiguse pöörduda teie vastu kohtusse, et te hüvitaksite põhjustatud kahjud, kui tuvastatakse tagastatud kauba väärtuse kadumine.

 

TAGANEMISE VORM

(täitke ja saatke see vorm ainult siis, kui soovite kaubast loobuda)

 

Kuupäev:  _________________

 

Teenusepakkuja nimi:                                                                    SIA Miele Eesti filiaal

 Registreerimiskood:                                                                      EE101461360

Teenusepakkuja telefon:                                                               8002323

Teenusepakkuja e-posti aadress:                                                info@miele.ee 

 

Käesolevaga teatan, et soovin taganeda lepingust, mille ma olen sõlminud järgmise kauba omandamiseks:

Tarbija ees- ja perekonnanimi:                                                    _____________________________________

Tarbija aadress:                                                                               ______________________________________

Kaupade kättesaamise kuupäev:                                                 _____________________________________

Ostu tõendavad dokumendid:                                                     ____________________________________

 

Tarbija allkiri: ____________________

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Täidetud taganemisõiguse vormi palume saata koos tellimust tõendava dokumendiga SIA Miele Eesti filiaal ait aadressil Punane 42 - 311, EE-13619, Tallinn (Beweship Eesti).