Katlakivieemaldi kassett

Katlakivieemaldi kassett Miele kohvimasinate automaatseks katlakivieemalduseks.
 • Ladestuste ja lubjastumiste põhjalikuks eemaldamiseks
 • Efektiivne ja materjali mittekahjustav katlakivieemaldus
 • Pole vaja käsitsi avada
 • Ei mingeid keemiajälgi pärast katlakivi eemaldamist
 • Ühest pakist piisab u 1 aastaks
 • Parim hooldus paljudeks tööaastateks
Lisateave selle toote kohta
100 g = 10000.00 EUR
€ 80.00
Tavapärane tarne 3 - 5 päeva.Detailid
Katlakivieemaldi kassett
Kirjeldus
11808550
 • Ladestuste ja lubjastumiste põhjalikuks eemaldamiseks
 • Efektiivne ja materjali mittekahjustav katlakivieemaldus
 • Pole vaja käsitsi avada
 • Ei mingeid keemiajälgi pärast katlakivi eemaldamist
 • Ühest pakist piisab u 1 aastaks
 • Parim hooldus paljudeks tööaastateks
Warning icon -
Hoiatus. Sisaldab MALEIC ACID. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid, kaitseprille, kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE, arstiga. Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Sisu, Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumise rajatis.
Toote eelised
Alati täiuslikud tulemused
Miele puhastusvahendid
Alati täiuslikud tulemused
Spetsiaalselt Miele seadmete jaoks välja töötatud tooted hoolitsevad tõhusalt ideaalsete tulemuste eest.

Recently Viewed

Vaata Kõiki