Katlakivieemaldustabletid, 6 tk

Katlakivieemaldustabletid, 6 tk kohviautomaat, auruahi, “FashionMaster”, kliimaküpsetusega küpsetusahi / pliit.
  • Ladestuste ja lubjastumiste põhjalikuks eemaldamiseks
  • Efektiivne ja materjali mittekahjustav katlakivieemaldus
  • Sobitatud koostis – spetsiaalne Miele retsept
  • Ei mingeid keemiajälgi pärast katlakivi eemaldamist
  • Parim hooldus paljudeks tööaastateks
Lisateave selle toote kohta
€ 22.00
Tavapärane tarne 3 - 5 päeva.Detailid
Katlakivieemaldustabletid, 6 tk
Kirjeldus
11806740
  • Ladestuste ja lubjastumiste põhjalikuks eemaldamiseks
  • Efektiivne ja materjali mittekahjustav katlakivieemaldus
  • Sobitatud koostis – spetsiaalne Miele retsept
  • Ei mingeid keemiajälgi pärast katlakivi eemaldamist
  • Parim hooldus paljudeks tööaastateks
Warning icon -
Hoiatus. Sisaldab MALEIC ACID; CITRIC ACID Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid, kaitseprille, kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. Sisu, Mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.
Toote eelised
Alati täiuslikud tulemused
Miele puhastusvahendid
Alati täiuslikud tulemused
Spetsiaalselt Miele seadmete jaoks välja töötatud tooted hoolitsevad tõhusalt ideaalsete tulemuste eest.
Lisad
Kõik manused leiate altpoolt
Veebipõhine andmeleht

Recently Viewed

Vaata Kõiki